Home»About company»Company’s leadership

Company’s leadership

Razmik Tarverdyan (managing partner – LL.M.)
Yuliy Tarverdyan (managing partner – mining business)